Product Details

Polyether (PTMEG) – Extra Low Free Monomer (<0.1%) TDI Prepolymers

 
 
 
 
Product Hardness % NCO Viscosity @ 80°C Datasheet
Erapol XLE90A 90 ± 3 4.5 ± 0.2 400 – 700 cps AU
Erapol XLE93A 93 ± 3 5.2 ± 0.2 250 – 550 cps AU
Erapol XLE95A 95 ± 3 6.0 ± 0.2 300 – 600 cps AU
Erapol XLE70D 70 ± 3 9.0 ± 0.2 400 – 700 cps AU
Erapol XLE75D 72 ± 3 9.3 ± 0.2 200 – 500 cps AU

Purchases Ways:
Resellers: